Nedenfor følger noen råd om å skrive nobeller. Til eksamen i norsk på VG 3 blir det enkelte ganger gitt novelle som en av oppgavene.

1.Når du skal skrive ei novelle, må du ta hensyn til de vanligste kjennetegnene ved sjangeren:
- Novella er relativt kort
- Novella har ei konsentrert og enhetlig handling
- Novella har få personer
- Novella har som regel sparsom miljøskidring
- Novella foregår over et relativt kort tidsrom
- Novella har som regel en spenningskurve og et høydepunkt
- Novella har ofte en åpen slutt

2.Om å beskrive personer
- Prøv å se personen for deg
- Beskriv gjerne personen i et bestemt øyeblikk på et bestemt sted. Da får personen lettere liv
- Ta bare med trekk ved personen som er viktige for å bli kjent med han eller henne
- For at en person skal bli interessant, må han eller hun ha planer om å gjøre noe
- Skriv sånn at leseren ser personen for seg. Ta med noen få karakteristiske detaljer ved personen
- En person bør ha både gode og dårlige sider for å være troverdig
- Vis personen fram. Istedenfor å skrive en veldig lang mann bør du vise mannen fram. Da kan du for eksempel skrive:
Hver gang mannen gikk gjennom en dør, var han nødt til å bøye hodet for ikke å få enda en kul i pannen.

Istedenfor å skrive at ei jente møtte en kjempekjekk gutt, må du beskrive gutten slik at leseren ser han for seg.

Istedenfor å skrive at Tore ble sint, bør du vise fram Tor som sint som her: Tore slengte tallerkenen i gulvet og stormet ut av
kjøkkenet mens han slengte døra igjen etter seg.

3.La personer møte hverandre
- Bestem deg for hvilke personer som skal møte hverandre
- Det er viktig at personene er forskjellige. Da oppstår det konflikter og spenning
- Trekk fram detaljer som gir historien liv
- Dialog er viktig når personer møtes, men ikke la dialogene bli lange
- Unngå unødvendige fyllord som "jo" og "så"
- La heller personene si for lite enn for mye

4.Om å beskrive steder
- Beskriv stedet på en bestemt årstid og i et bestemt vær sånn at novella får den stemninga du ønsker å skape
- Velg ut noen få detaljer
- Bruk sansene: I stedenfor å skrive at det var en vakker vårmorgen, bør du beskrive stedet slik at leseren forstår at det vår,
morgen og vakkert vær

5.Innledninga
Innledninga må fangeleserens interesse
- Det kan være en idé å la historien begynne i det øyeblikket hovedpersonen opplever noe som vender opp ned på hans eller hennes
tilværelse.
- Det er lurt å presentere hovedpersonen tidlig, men ikke start med en lang, inngående personbeskrivelse som kjeder leseren
- Hovedpersonen bør allerede i innledninga ha et problem eller brennende ønske slik at leseren vil spørre seg hvordan det vil gå videre
- Det kan være lurt å prøve å skape en tydelig sammenheng mellom innledning og avslutning (sirkelkomposisjon)

6.Skal du bli flink til å skrive noveller, må du lese ulike typer noveller og merke deg hvordan forfatteren beskriver personer, miljø og konflikter.

Mange av punktene ovenfor er hentet fra Lasse Ekholm: Skriveboka, Frifant Forlag 2000