Sterke verb har inga ending i presens eller preteritum


I skjemaet under finn du nokre av dei vanlegaste sterke verba. Dei fleste verba som er sterke på bokmål, er sterke på nynorsk

Infirnitiv

Presens

Preteritum

Presens preteritum

å gå

går

gjekk

har gått

å sjå

ser

såg

har sett

å komme

kjem

kom

har kome

å skrive

skriv

skreiv

har skrive

å bli

blir

blei

har blitt

å vere

er

var

har vore

å lese

les

las

har lese

å finne

finn

fann

har funne

å sitje

sit

sat

har sete

å liggje

ligg

låg

har lege

å vekse

veks

voks

har vakse