Hankjønn

Hovudregel: -ar og -ane i fleirtal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

ein stol

stolen

stolar

stolane

ein gut

guten

gutar

gutane

Pass særleg på: substantiv som endar på -ar i ubestemt form eintal. Dei følgjer hovudregelen.

ein forfattar - forfattaren - forfattarar - forfattarane


Desse substantiva er hankjønnsord på nynorsk:

ein heim, ein stad, ein utsjånad

Unntak: substantiv som får omlyd - er og ene i fleirtal

Ubestent

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

ein son

sonen

søner

sønene

ein bonde

bonden

bønder

bøndene

ein fot

foten

føter

føtene

ein bror

broren

brør

brørne

Hokjønn

Hovudregel: -er og -ene i fleirtal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

ei jente

jenta

jenter

jentene

ei avis

avisa

aviser

avisene

Pass særleg på: ord som endar på -sak, heit og -løyse er hokjønnsord

ei årsak - årsaka - årsaker - årsakene

ei nyheit - nyheita - nyheiter - nyheitene

Unntak: substantiv som endar på -ing

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

ei utdanning

utdanninga

utdanningar

utdanningane

ei sending

sendinga

sendingar

sendingane

Inkjekjønn

Hovudregel: inga ending i ubestemt form fleirtal og -a i bestemt form fleirtal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

eit menneske

mennesket

menneske

menneska

eit tre

treet

tre

trea