Analyse av bildekunst

1. Plassering

Hvem er kunstneren?
Når ble bildet malt?
Kunsthistorisk/litteraturhistorisk plassering

2. Motiv

Generell beskrivelse av bildet. Beskriv elementene uten å tolke dem.
Hvilken handling er fremstilt?
I hvilket miljø står evt. personene? (i et, i en stue etc.)
Om bildet er abstrakt: Hva ser du, og hvordan er det du ser fordelt over bildeflaten?

3. Komposisjon og analyse

Hvordan er bildet komponert? Undersøk linjer, perspektiv, blikkfang og kontraster. Hva er blikkfang? Hva er utkant?
Hva slags lys preger bildet? (naturlig lys, egenskygge, belysningslys, symbolsk eller hellig lys)
Beskriv rommet i bildet. Hvordan er forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn benyttet i bildet?
Karakteriser bevegelsen i bildet. Statisk (preget av symmetri og regelmessige former som skaper ro) eller dynamisk (det motsatte slik at inntrykket blir spenning og uro).
Hvordan er farger brukt i bildet? Varme farger: Røde, gule. Kalde farger: Blå, grønne.

4. Oppsummering/budskap

Hvordan styrer en eventuell tittel forståelsen av bildet?
Hva er samlet sett et mulig budskap i bildet?
Hva liker du, og hva liker du ikke ved bildet? Begrunn.

5.Les mer
Her ei oversiktlig og god dansk side som tar for seg grunnleggende begreper i bildeanalyse.


Courbet_begravelse_i_Ornans.png