Tilbake

Buddhisme og voldsbruk

Buddhistisk etikk
Her omtaler Buddhistforbundet noen etiske spørsmål som abort og eutanasi (aktiv dødshjelp). I tillegg er det en del generelt om buddhistisk etikk.