Filmanalyse


Les mer om filmsjangeren og analyse på dette nettstedet knyttet til fordypningsemnet i norsk

Hva karakteriser filmsjangeren?


På samme måte som vi deler litteratur inn i skjønnlitteratur og sakprosa, deles også film inn på lignende måte i fiksjons- og dokumentarfilm.
Fiksjonsfilm

 • Forteller en oppdiktet historie.
 • Likevel kan vi noen ganger få opplyst at "filmen er basert på en sann historie", og da danner virkeligheten grunnlag for filmen.
 • Men filmen karakteriseres fremdeles som fiksjon, siden regissøren tar seg kunstneriske friheter og dikter rundt de faktiske begivenhetene.
 • Fiksjonsfilmene kan deles inn i kortfilm og spillefilm.
 • Kortfilmen varer fra noen minutter til ca en halv time.
 • Spillefilmene deles inn i mange forskjellige sjangre, f. eks drama, action, science fiction, komedie, thriller.Dokumentarfilm

 • Forholder seg til virkeligheten
 • Vil undersøke eller framstille faktiske forhold fra den verden vi lever i.
 • Men filmskaperen må også her gjøre valg i forhold til hva han vil ha med eller velge bort.
 • Dermed kan heller ikke dokumentaren bli 100% objektiv.

Hvorfor skal vi kunne analysere film?


Noen ganger er det viktig å kunne gå i dybden av en film for å forstå hva det er filmskaperen vil med filmen sin. Hva er det han vil formidle? Og hvordan formidler han? På den måten blir vi i stand til å vise sammenhengen mellom innhold, form og formål i filmen. Og enkelte ganger vil vi kunne påvise at denne sammenhengen ikke er så god...

Kompetansemål

Komp.mål Vg1 – SF/Vg2 - YF

 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten

Komp.mål Vg2 SF

 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Analysebegrep/faguttrykk

 • Komposisjon/dramaturgi: Hvordan begynner historien, hvordan utvikler den seg og hvordan slutter den? Dette er en del av filmens dramaturgi. Alle filmer har nemlig en historie å fortelle, og for at denne historien skal fenge seerene, må filmen bygges opp på en måte som gjør at den blir seerverdig.
 • Hooywood-modellen: dette er den vanligste filmdramaturgien, hvor handlingen følger et mer eller mindre gitt mønster med vekt på en nøye uttenkt spenningskurve.(vis kurven til hollywood-modellen her)
 • Bildeutsnitt: Det du ser i selve filmbildet. Bildeutsnittet skifter svært ofte i løpet av filmen, og kan variere mellom ultratotalt bilde (f.eks landskap), totalt bilde (kameraet rykker nærmere motivet, men vi ser likevel mye av omgivelsene rundt), halvnært bilde (viser personer fra hodet og ned til brystet), nærbilde (kameraet rykker enda nærmere, og vi ser detaljer ved ansiktet) og ultranært bilde (viser et øye eller en svettedråpe o.l).
 • Kameravinkel: Kameraet kan vinkles i forskjellige høyder i forhold til motivet. Ved normalperpektiv er kameraet plassert i høyde med motivet. Ved overvinkling plasseres kameraet høyere enn motivet. Ved undervinkling plasserer vi kameraet lavere enn motivet.
 • Kamerabevegelser:
 • Klipping: Et klipp er skiftet mellom to bilder, og blir sett på som et av filmens viktigste hjelpemidler.

Analyseskjema

Her er noen stikkord du kan bruke i arbeidet med filmanalyse.

 • Innledning: Hvem har regissert filmen, og når ble den produsert? Har regissøren laget andre filmer, og hva kan vi i så fall si om denne filmen i forhold til de gamle? Er filmen basert på en sann historie, eller kanskje på en roman eller novelle? Kan du nevne noe om hvordan filmen ble mottatt av kritikere og publikum? Du bør også si noe om temaet i filmen innledningsvis. Og husk at som de fleste andre innledninger, bør også denne være kort og informativ.
 • Handling og komposisjon: Gi et kort handlingsreferat. Si også noe om dramaturgien/komposisjonen i filmen. Hvordan starter filmen? In medias res? Eller blir vi kanskje sakte, men sikkert kjent med hovedkarakterene i filmen? Utvikler handlingen seg kronologisk? Finner vi eksempler på tilbakeblikk eller frampek, eller parallelle handlinger?
 • Personer og miljø: Hva kan vi si om rollene i filmen? Er det typiske helter/skurker som blir framstilt? Eller kan vi finne karakterer med mer sammensatte egenskaper? Kan vi se at personene utvikler seg på noe vis gjennom filmen? Og hva med forholdet mellom karakterene? Si også noe om hvordan sminke, kostymer, rekvisitter, musikk og andre virkemidler er med på å framstille personene. Miljøet er også viktig å karakterisere, så du må si noe om hvor og når handlingen foregår, og hva som er spesielt for dette mijøet. Kanskje har filmen et spesielt sosialt miljø?
 • Filmspråk: Her trekker du fram de filmtekniske virkemidlene som du synes er av interesse for hvordan du forstår filmen. For hvert virkemiddel du nevner, må du også fortelle noe om effekten det har.
 • Egen vurdering:

Eksempler på filmanalyseFilmanalyse

Et forslag til hva som kan være med i en grundig filmanalyse

Vis flere
Usufruct: Creative Commons license icon
Nasjonal Digital LæringsarenaLes mer: