topp_jaattaa.jpg

Arne Garborg

"Sandheden, Sandheden - om den saa skal føre til Helvede!"
Pd old lisensiert bilde av Garborg malt av Olav Rusti 1912
Pd old lisensiert bilde av Garborg malt av Olav Rusti 1912

Kort biografi

Født Aadne Eivindsson Garborg 25. januar 1851, død 14. januar 1924. Norsk forfatter og intellektuell, skrev mest på landsmål. Han skrev innenfor mange sjangrer som romaner, artikler, dikt, var oversetter og arbeidet aktivt for å utvikle et nytt norsk skriftspråk.
Her kan du høre daglig leder for Garborgsenteret fortelle om europeeren Garborg.


"Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal."

garborg_link_haugtussa,png.png
Mer om Garborg med hovedvekt på Haugtussa

Tekster

Fred (roman)fred_garborg.jpg
Utanfor, i Vest, bryt Have paa mot ei sju Milir lang laag Sandstrand. Det er sjølve Have. Nordhave breidt og fritt, ukløyvt og utøymt, endelaust. Svartgrønt og salt kjem det i veldig Rulling veltande inn or dei vestlege Himlar, drivi av Storstormane fraa Nordisen og Kanalen, køyrande sine fakskvite Brimhestar fram or Havskodda, so Skumskavlen stend, durande sin djupe Æveheims Orgetone fraa dei ytste Avgrunnar. So støyper det seg mot Strandiog krasar seg sund i kvit Foss, med Dunk og Dýn og lange Brak, døyande burt i døyvt Dunder.
Fra åpningen av Fred
Fred kom ut i 1892 og handler om Enok Hove og de religiøse grubleriene han går gjennom. Det ender med at Enok Hove tar selvmord etter å ha grublet seg i hjel om Guds eksistens, synd osv. Mange påpeker at romanen har sterke selvbiografiske trekk. Romanen kan leses som Garborgs oppgjør med farens selvmord. Faren til Arne Garborg tok selvmord etter at det blant annet gikk sterkt innpå han at Arne Garborg ville reise til Kristiania og bli student, istedenfor å overta gården på Garborg.
Garborg skildrer i all hovedsak Enok Hove fra en sympatisk synsvinkel, og bruker blant annet Synsvinkelskifter for å få fram den engstelige og svake siden ved Hove: Dette blir stående som en kontrast til den strenge og kompromissløse mannen som familen ser og lider under.
Mye av handlingen skjer på et indre plan.

Mannfolk (roman)
Laurits, som bor på loftet hos en kristendomslærer, har fått tjenestejenta Helene på nattlig besøk - og naturligvis ble det barn av det. Tjenestejenta var hans trøst mens han ventet på å få gifte seg med sin forlovede, den ree Dagmar Dyring. Laurits er livredd for at Dagmar skal få vite om hans sidesprang. Dagmar er egentlig tiltrukket av kunstmaleren Bjølsvik, men er fullt på det rene med at han aldri vil bli istand til å forsørge en familie. Derfor vil hun tvinge sine tanker mot den flinke studenten Laurits...

"Strakst etter var dei inne i eit ordskifte um, kva som kunne vera verst eller best, fleirgifte med haremsskikkar, som tyrken hadde det, eller eingifte med prostitusjon, so som det var hjå oss."

Diktsamlinger

Haugtussa


Mer om Haugtussa