Tilbake
Inndeling og definisjoner
Et kart over norske muslimer
Forsker Olav Elgvin gir en enkel oversikt over ulike grupper muslimer

Om islam og muslimer
Forsker Olav Elgvin hevder at det er viktig å skille mellom islam og muslimer.

Islam og menneskerettigheter
Meningsmåling blant 1,3 milliarder muslimer
Den største undersøkelsen som noen gang er gjort blant muslimer i hele verden, viser at et overveldende flertall ønsker ytringsfrihet, frie valg og demokrati, men at de samtidig ønsker at sharia skal spille en rolle. Det betyr at de ikke ser noen motsetning mellom religiøs lovgivning og demokrati.

Islam i Europa
Sekularisering blant Europas muslimer
Det viser seg at muslimer som kommer til Europa blir preget av sekularisering.

Kjønn og kjønnsroller
En etnisk norsk muslimsk kvinne velger å gå uten hijab
I denne bloggteksten forteller en etnisk norsk ung kvinne om hvorfor hun har valgt å slutte å bruke hijab.

Etikk
Islam og abort
Her presenteres et tradisjonelt syn på abort i islam