topp_jaattaa.jpg
Nokre typiske julesalmar
Brorson: Mitt hjerte alltid vanker
Grundtvig: Deilig er den himmeblå
Ingemann: Deilig er jorden

Salmane kan brukast til å visa korleis jula har inspirert forfattarar. Dei er òg fine til å ilustrera viktige litterære verkemiddel.

Nokre nyare dikt med jul som motiv
Arild Nyquist:
"Nå er det jul igjen" Utdrag (lyd) ligg her
Egil Elseth: "Nå gjester himlen jorden"
Edvard Hoem: "Den fattige Gud"
Paal Helge Haugen:"Engelen viser seg for Josef"

I boka Poetisk jul av Ernst Baasland er det samla ei mengde tekstar av kjende norske forfattarar som Arne Garborg, Arnulf Øverland, Olaf Bull, Rudolf Nilsen m.fl.

Forteljingar og noveller
Levi Henriksen: Bare mjuke pakker under treet: fortellinger (finst på biblioteket)

Folketru og folkedikting
Segner: Segna om Lussi. Her er segna gjenfortald av Birger Sivertsen i eit kort radioinnslag
Segner om nissen. Her er side med fleire segner om nissen
Lussi og Lucia. Her er ei side som tek for seg både segna om Lussi og legenden om St.Lucia

Universitetet i Oslo har laga ei enkel og grei side om ulike juletradisjonar knytt til folketrua