VG 3
Formålet med kortsvarsoppgaven er å vise faglig innsikt i et kortfattet svar.

Eksempler på hva kortsvarsoppgavene kan be deg om å gjøre:

· Påvise noen sjangertrekk eller språklige virkemidler i en tekst og hvilken funksjon de har.
· Forklare argumentasjonen i en kort sakprosatekst.
· Peke på særtrekk ved språket i en eller to tekster.
· Sammenlikne form og/eller innhold i to korte tekster
· Vis hvilke virkemidler som blir brukt for å karaktrisere en litterær person

Gode råd ved skriving av kortsvarsoppgaven:

· Les oppgaveteksten nøye.

· Hvilke instruksjoner gir oppgaven? Skal svaret inneholde ett eller flere moment? Hva er logisk at du gjør først?

· Les teksten som skal behandles flere ganger før du starter.

· Lag en god og tydelig disposisjon der du dekker opp det oppgaven spør etter.

· Skriv saklig og konsist. Ikke fabuler. Det er ikke rom for mye refleksjon i en slike oppgave, med mindre oppgaven ber spesifikt om det.

· Start med en innledningssetning der du presenterer teksten du skal kommentere.

· Ikke bruk for mye plass på å sitere fra teksten.

· Skriv en sammenhengende tekst, men med god og tydelig avsnittsstruktur.

· Vær konkret og bruk eksempler fra teksten.

· Gå gjennom teksten med tanke på struktur, ortografi og setningsbygning. Les teksten høyt for deg selv. Høres det bra ut?
Er tekstflyten god?

250 ord er anbefalt lengde.
topp_jaattaa.jpg