Muntlig presentasjon i norsk

Hva er en muntlig presentasjon / et foredrag ?

En muntlig presentasjon eller foredrag er å presentere et emne, en sak eller problemstilling for en gruppe medelever og faglærer.

Hvordan lage en god presentasjon?

Å forberede seg godt er veldig viktig. Les mye om det emnet du skal presentere.
 • Bruk gode kilder ( lærebøker, nettet, ressurspersoner osv.)
 • Lag en powerpoint- presentasjon med stikkord og gode bilder. Bruk samme bakgrunn og samme skriftfarge på alle lysbildene. Bruk samme type bilder, enten fargebilder eller tegnebilder. Oppgi kildene.
 • Husk å øve på presentasjonen flere ganger ( gjerne foran speilet). Du skal vekke tilhørernes interesse og holde den så lenge presentasjonen din varer.

Kompetansemål VG1

Muntlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke fagkunnskap til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv
Sammensatte tekster
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner

Slik kan oppgaven løses

Innledning:

Gi en kort presentasjon av temaet ditt og det du vil si noe om.
Bilde 1: Tittel på presentasjonen og navnet ditt
Bilde 2: Innhold / oversikt over det du har med i presentasjonen

Hoveddel

Her presenterer, forteller og forklarer du det du har funnet ut <
 • Bilde 3 – ?
 • Ikke for mye tekst, bruk stikkord
 • Bildene passer godt til teksten
 • Teksten er uten skrivefeil
 • God struktur, gode overganger
 • Siste bilde: Kilder ( se under)

Kildeliste

Ved bruk av bøker er dette måten å sette det opp:
 • Etternavn, første bokstav i fornavnet, årstall, boktittel i kursiv, utgiver (forlag), utgiversted
Eks:
 • Loe,E.1993, Naiv. Super, Cappelen, Oslo Haraldsen, Dillevig og Østerdal, 2006, Nettopp norsk VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram, Aschehoug, Oslo

Ved bruk av internettsider er dette måten:

 • Tittel på siden i kursiv, dato for siste oppdatering på siden, (online),utgiver/nettsted, tigjengelig fra < nettadresse >, (dato når du besøkte siden)
Eks:

Avslutning
Her kommer du med dine egne tanker og til slutt en konklusjon. Hva har du lært av å jobbe med dette?Vurderingsskjema


KRITERIER
(krav, kjennetegn)
HØYT nivå
6-5
MIDDELS nivå
4-3
LAVT nivå
2-1
INNHOLD
· Kunnskap om emnet, bruk av fagord


· Originalitet


· Kilde
Eleven har svært god kunnskap om emnet. Eleven bruker og behersker mange fagord i presentasjonen


Eleven er svært selvstendig i måten hun/han legger fram emnet.


Kildene er korrekt oppgitt
Eleven har god kunnskap om emnet. Eleven bruker noen fagord i presentasjonen


Eleven følger malen for presentasjonen.


Kildene er oppgitt
Eleven har lite kunnskap om emnet. Eleven bruker ikke fagord, eller bruker dem feil i presentasjonen


Eleven følger malen for presentasjonen. Har ikke med egne tanker.

Kildene er ikke oppgitt
Struktur
· Hvordan emnet blir presentert

· Overganger


IKT


Bruk av tid
Tydelig og original start på presentasjonen. Tydelig slutt.
Tydelig hoveddel

Svært god kontakt med tilhørerne, inkluderer dem.


Meget god bruk av ikt, selvstendig og avansert, virkemidlene er nøye planlagt. Passende bilder

Holder tidsfristen
Klar start og slutt på presentasjonen
Klar hoveddel

Noe kontakt med tilhørerne, spesielt blikkontakt

God bruk av ikt, bruker forskjellig type bilder


Bruker tiden greit.
Uklar start og slutt på presentasjonen
Uklar hoveddel, rotete

Liten kontakt med tilhørerne


Behersker ikke ikt eller bruker det ikke.


Bruker svært kort eller lang tid
Språk , kroppsspråk
· Faguttrykk


· Språk: Flytende, naturlig, uttale, volum


· Kroppsspråk
Bruker svært mange faguttrykk og kan forklare dem. Meget god formidlingsevne.

Klar og tydelig uttale, naturlig språk. Leser ikke, men forteller og forklarer


Rolig, kontrollert og behersket kroppsspråk.
Ingen uvaner som forstyrrer presentasjonen.
Bruker noen faguttrykk.
Kan deler av stoffet godt, men ikke alt.

Klar og tydelig uttale. Snakker mest, men leser også noe.


Kontrollert kroppsspråk
Bruker ingen eller svært få faguttrykk.


Snakker lavt eller utydelig.
Leser fra ppt eller manuskript.


Urolig, uvaner som forstyrrer presentasjonen

Linker til nyttig fagstoff:


Dialog: Muntlig presentasjon
http://web2.gyldendal.no/dialog/site/modules/do.asp?file=muntligpres/videomaskin

http://ndla.no/nb/node/19373/menu712

Videoklipp fra NDLA om hvordan man kan lage en muntlig presentasjon:
http://ndla.no/nb/node/25289