Vi har utviklet en egen Digital læringsressurs om musikkvideo Du finner mer fagstoff, eksempler og oppgaver på denne.

Kompetansemål


 • Sammensatte tekster
  • Eleven skal kunne
   • tolke og vurdere sammensatte tekster med oppmerksomhet på samspillet med muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
   • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • Språk og kultur i endring
  • Eleven skal kunne
   • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Sammendrag

De første musikkvideoene kom på begynnelsen av 1970-tallet sammen med videospilleren til hjemmebruk, og var som regel laget som reklame for en film. Ny teknikk har på få år forandret musikkvideoen fra et filmet sceneshow til en selvstendig kunstform.Musikkvideoen består av både lyd og bilde, og derfor er den eksempel på det vi kaller en sammensatt tekst. Musikkvideoene er underholdning, men først og fremst er de ment som reklame. Det dreier seg om penger for plateselskapene og både penger og berømmelse for artisten.
Det er vanlig å dele musikkvideoen inn i ulike sjangre, på samme måte som vi gjør med tekster eller musikk. Siden musikkvideoene er sammensatte tekster må vi ta utgangspunkt i lyd og bilde når vi skal plassere dem inn i ulike sjangre.

Vi kan dele musikkvideoen inn i disse sjangrene:
 • Konsertvideoen: Dette er videoer som er opptak fra konserter.
 • Den fortellende musikkvideoen: Denne typen videoer forteller en historie som minner om novellefilmer og reklamefilmer.
 • Fragmentvideoen: Dette er musikkvideoer uten sammenheng eller handling. Artisten eller bandmedlemmene blir fulgt gjennom sangen og seeren får mange overraskelser i form av datagrafikk og enkeltstående bilder.
 • Konseptvideoen: Målet med denne type video er å formidle en stemning eller fantasier. Innen technosjangeren finner vi en rekke slike videoer. Artisten er uviktig og er derfor i bakgrunnen.

Fordi musikkvideoene er laget for å selge musikk, har de mange fellestrekk med reklamesjangeren. Hurtige klipp og høy hastighet er derfor noe som ofte preger sjangeren.Kameraføringen er også viktig . I konsertvideoen finner vi mange innslag av fugleperspektiv, men froskeperspektivet er langt mer vanlig.Animasjoner og datagrafikk blir ofte brukt. Slike innslag byr på variasjon og overraskelser som igjen skal holde interessen til seeren.

I norskfaget er det vanlig å analysere musikkvideoer. Hva som bør være med kan dere se i skjemaet:

Modell for å analysere en musikkvideo

1 Presentasjon

 • Tittel på sang og artist/gruppe, utgivelsesår, hvilken cd sangen er hentet fra, målgruppe, musikksjanger m.m.

2 Innholdet i sangen

 • Hva handler sangteksten om? Kort handlingsreferat/beskrivelse

3 Innholdet i videoen

 • Er musikkvideoen en konsertvideo, en fortellende video eller en konsept eller fragment video? Beskriv innholdet i musikkvideoen.

4 Sammenheng mellom tekst og bilder

 • Er det en klar sammenheng mellom sangteksten og handlingen i musikkvideoen? Beskriv sammenhengen, eventuelt mangelen på sammenheng.

5 Filmatiske virkemidler

 • Beskriv hvordan musikkvideoen bruker de filmatiske virkemidlene som kameravinkel, bildeutsnitt og klipping

6 Personer og miljø

 • Hvilke personer møter vi? Er artisten(e) i fokus, eller fokuseres det på andre personer?
 • Hvilket miljø danner rammen rundt musikkvideoen? Er det sammenheng mellom tekst, musikk og miljø?

7 Komposisjon

 • Beskriv det som skjer fra begynnelse til slutt i musikkvideoen? Er det snakk om en enhetlig handlingskurve, eller fragmentariske klipp?

8 Spesielle virkemidler

 • Hva er det ved musikkvideoen som først og fremst tiltrekker oppmerksomheten (er det teksten, musikken, bildene, historien, de filmatiske virkemidlene eller annet?)
 • Hvilke bilder brukes? Spiller bildene på noe som skaper bestemte stemninger eller assosiasjoner?

9 Oppsummering

 • Hvordan vurderer du denne musikkvideoen? Fungerer tekst, musikk og bilder sammen? Er det sammenheng mellom musikkvideo og tiltenkt målgruppe? Tror du musikkvideoen bidrar til å skape oppmerksomhet rundt artisten(e)? Hvilken opplevelse fikk du av denne musikkvideoen?

(Fra Grip teksten Lærerressurs)