Analyseskjema for noveller/romaner


Innledning

a.Tittelen på novellen/romanen , navnet på forfatteren, årstallet for utgivelsen og hvilken novellesamling novellen er hentet fra. Her kan du også forsøke å plassere teksten litteraturhistorisk

b.Presenter innholdet kort
 • Ytre handling (motiv), ingen tolkning
 • Presenter tema

Hoveddel

NB: Husk at du ikke bare skal registrere virkemidler, skrivemåte osv, men si noe om hvordan dette påvirker teksten og dens motiv/tema.

Komposisjon

 • Hva ligger i tittelen på novellen?
 • Er fortellingen kronologisk, retrospektiv eller hopper vi litt frem og tilbake (tilbakeblikk/frempek)
 • Begynnelse/avslutning: Hvordan åpner teksten, hvordan er slutten? Er det noen forbindelse mellom begynnelsen og slutten?
 • Fortellemåte: replikker/dialog, skildring, tanker/følelser
 • Spenningskurve - har novellen et høydepunkt og vendepunkt?

Synsvinkel

 • Personal eller autoral
 • Hvilken funksjon har synsvinkelen?

Personskildring
 • Ytre trekk
 • Indre trekk
 • Forholdet mellom personene
 • Utvikler personene seg (statiske/dynamiske)?

Miljøskildring

 • tid og sted?
 • skildring av ytre trekk ved miljøet (for eksempel natur, byliv, bygninger, rom)?
 • sosiale forhold?

Andre virkemidler

 • Si noe om bruken av billedspråk, symboler, gjentakelser, kontraster, allusjoner
 • Språk: sier språket noe om personene (for eksempel dialekt)?
 • Setningsoppbygging

Konklusjon

Samle trådene i analysen: Oppsummer virkemidler og tema

Om bruk av analyseskjemaet

Skjemaet her er en hjelp til å skrive analyse. Det skal ikke ikke følges slavisk, men du må bruke det som er naturlig i forhold til teksten du skal skrive om.