Nyhetsartikkel

Nyhetsartikkelen er en tekst som:


  1. formidler nyheter
  2. forteller om en hendelse eller gjør rede for en sak
  3. er saklig, objektiv og informativ

Oppbygging:

"Den omvendte trekanten":
Med dette menes at den viktigste informasjonen kommer først. Deretter kommer informasjonen rangert etter hvor viktig den er (det minst viktige til sist). Denne måten å bygge opp artikkelen på gjør at redaksjonen i en avis kan kutte artikkelen bakfra uten at noen av de viktigste nyhetene går tapt. Leseren trenger heller ikke lese hele artikkelen for å få med seg hovedsaken.


Ulike elementer i nyhetsartikkelen:  1. Tittel/overskrift: det som først fanger leserens interesse. Fet skrift.
  2. Byline/signatur: viser hvem som har skrevet artikkelen
  3. Ingress: innledningen til artikkelen. Oppsummerer med få ord hva artikkelen handler om. Siden det samtidig blir gitt mye informasjon i ingressen, kan en som leser få et inntrykk av hva artikkelen handler om. Dermed kan man velge om man vil lese videre for å få med seg flere detaljer. Har som regel uthevet/fet skrift.
  4. Brødtekst: hovedinnholdet.
  5. Mellomoverskrift: mindre overskrifter i teksten som viser hva teksten under handler om.
  6. Bilde
  7. Bildetekst: tekst til bildet/-ene. Inneholder som regel ny info som ikke står i brødteksten.
Fremragende
Kompetent
Under utvikling
På begynnerstadietStruktur
Du har full oversikt over detaljene i en nyhetsartikkel.
Her er overskrift,
bilde med bildetekst og byline.
Ingressen er på rett plass.
Brødtekst med mellomoverskrifter likeså.
Du har grei oversikt over sjangeren nyhetsartikkel.
De fleste elementer er plassert riktig.
Kanskje har du glemt e-mail adr. der leserne kan kommentere eller bildeteksten.
Du greier å få med noen av detaljene for sjangeren.
Her er overskrift med fete typer og bilde.
En kort brødtekst.
Du mangler oversikt over strukturen.Språk
Du bruker et saklig og objektivt språk som er velegnet for sjangeren.
Du varierer språket og har et meget godt ordforråd.
Du skriver feilfritt.
Du bruker et korrekt språk for denne sjangeren. Grei variasjon i språket.
Du kan bruke retteprogram og skriver lite feil.
Språket du bruker er bare delvis korrekt, til tider subjektiv eller usaklig.
De fleste setningene er like, ordforrådet bør utvikles.
Du skriver feil og deler sammensatte ord.
Språket du bruker i artikkelen egner seg ikke for denne sjangeren. Du bruker ufullstendige setninger.
Mange skrivefeil.Tegnsetting og avsnitt
Du mestrer tegnsetting på perfekt vis.
Du har full kontroll på avsnitt.
Du begynner et nytt avsnitt hver gang du introduserer et nytt element.
Du har god kontroll på tegnsetting. Teksten er delt inn i avsnitt.
Du har noe kunnskap om tegnsetting.
Du forsøker å bruke avsnitt.
Du har ingen kunnskaper om tegnsetting.
Avsnitt er brukt på en tilfeldig måte.Innhold
Din tekst skiller seg ut når det gjelder innholdet.
Det er interresant og lærerikt å lese nyhetsartikkelen din.
Teksten har veldig fin flyt.
Innholdet er riktig godt og troverdig.
Du intervjuer flere personer i nyhetsartikkelen din.
Du har riktig gode kunnskaper om emnet su skriver om.
Innholdet er ganske greit, du forteller hva som har skjedd, hvordan det har skjedd og når.
Du har noe kunnskap om emnet.
Det er problematisk å finne noen struktur i teksten.
Dette ser ikke ut som noen nyhetsartikkel i en nettavis.