Renessansen

Michelangelo_The_Creation_of_Man_1.jpg
Les mer om kunst i Renessansen her.

Norge og Europa på 1400-1500 tallet

 • De lese- og skrivekyndige forsvant med svartedauden (1349)
 • Skrivematerialet var diplomer (offentlige brev og rettsdokumenter)
 • Det var de privilegerte som leste og skrev
 • Norge er et lite og fattig land i utkanten av Europa. Deltar ikke i den kulturelle oppblomstringen (renessansen)
 • Oppstod noen lærde miljøer i Norge, da prestene reiste utenlands og ble kjent med humanismen

Renessansen

 • Renessanse betyr gjenfødelse – ny stil og ny måte å tenke på
 • Oppstod i Italia på 1300 tallet (Venezia og Firenze)
 • Nådde de store høyder på 1500 tallet
 • Inspirasjonskilden til renessansen var antikken .
 • Greske og romerske forfattere ble gjenoppdaget
 • Blanding av antikk og kristen kultur
 • Var opptatt av gresk-romersk litteratur og kristendommens skrifter
 • Så på den antikke hedendommen som en forløper, og ikke motsetning til kristendommen
 • Det mest karakteristiske ved renessansen var framveksten av en ny følelse for det enkelte individ og den enkeltes personlighet
 • Renessansen ble først og fremst et italiensk fenomen, som sammen med tidens allmenne oppblomstring av kunst og vitenskap også første til en litterær gullalder
 • Reformasjonen hadde vært umulig hadde det ikke vært for renessansen og humanismen
 • Humanistene og reformatorene hadde som mål å skrive på morsmålet sitt


Humanisme

 • Den delen av renessansen som var beskjeftiget med litteratur
 • Antikkens skrifter som mønstre for hvordan de skulle skrive
 • Lærte om språk og talekunst gjennom antikkens forfattere
 • Lagte sprekker i kirkens autoritet.
 • Trodde på fornuften og mente at mennesket kunne utvikle seg selv
 • Men: Gud fornuftens skaper

Stiltrekk i Renesassen

 • Det klassiske måtehold
 • Regelmessighet
 • Symmetri

Tema

 • Individualismen
 • Mennesket skulle stilles i sentrum
 • Utvikle seg fritt
 • Uavhengig av autoriteter
 • Bryter også mot den kirkelige autoritet – i retning av reformasjonen

I Norge

 • Oppstod lærde miljøer i Oslo, Bergen og Stavanger
 • Opprettet skoler
 • Laget geografiske og historiske skrifter
 • Skrev dikt på latin etter mønster
 • Fornyet interesse for eget lands historie og geografi. Historisk-topografisk litteratur, opplysning


Norsk renessanseforfatter

Absalon Perderson Beyer
 • Kjent humanist fra Bergen
 • Hovedverk: ”Om Norgis Rige ” Framstilling av norsk historie, sammenligner norsk historie med et menneskeliv
 • Dagboka ”Bergen kapitelsbok” Om hverdagslivet til bøndene fra Nordhordaland

Peder Clausson Friis
 • Prest fra Stavangerdistriktet
 • Skrev topografiske skrifter om Norge
 • Oversatte Snorres kongesagaer fra norrønt - Norske Kongers Chronica

Pdf versjon av forelesningsnotater i emnet:
Renessanse og humanisme.pdf