I en resonnerende tekst vil du drøfte, vurdere og ta stilling til en bestemt sak.
Dette er altså en annen form for artikkel, men her skal du i tillegg til å informere også ta stilling, altså mene noe.


Kompetansemål:
  • Eleven skal etter VG2 - yrkesfaglig studieprogram kunne mestre ulike skriveroller i skolen og i samfunns- og arbeidsliv.

Her på avd. Bygg kjenner vi til Arild "Hulken" Haugen fordi han besøkte Jåttå vgs. forrige skoleår for å fortelle hvordan han trente seg opp til å bli Norges sterkeste mann.

  • Her kommer oppgaven: Aktiv livsstil bør være en viktig del av livet for ungdom som skal ut i byggebransjen. Arild "Hulken" Haugen har kommet langt i sin karriere som kroppsbygger. Skriv en tekst der du først presenterer denne idrettsutøveren, og deretter drøfter du om han er et godt eller dårlig forbilde for en som skal bli tømrer.Etter å ha sett innslaget fra Showman, lager vi en disposisjon sammen på tavla. På denne måten blir dine innspill stikkord alle kan bruke når vi går i gang med å skrive ut artikkelen vår.
Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst med samme tredeling som disposisjonen vår, altså en innledning der du presenterer oppgaven og forteller om Arild. I hoveddelen drøfter du slik: Arild er et godt forbilde fordi.......
På den andre side er "Hulken" et elendig forbilde fordi.....
Så avslutter du med din personlige mening om Norges sterkeste mann.
Her kan du lese en god elevtekst som ble skrevet av en som skal bli rørlegger.