Analyse av annonser

Analyse av annonser (VG 3)


GoAnimate.com: Norskprosjekt by earl


Like it? Create your own at GoAnimate.com. It's free and fun!

Vurderingskriterier photostory

Karakter
Bruk av Photostory
Modernismen
Fremføringen
Høy grad av måloppnåelse
(Kar 5-6)
Bruker photostory på en måte som gir en utvidelse og en utdyping av teksten.
Teknisk god presentasjon og kreativt innhold.
Alt innhold er lisensiert og kildehenvisningene er korrekte og utfyllende.
Viser god oversikt over perioden. Tekstutvalget har en tydelig sammenheng og er godt begrunnet
Bruker photostory på en måte som utvider forståelsen av perioden og av tekstutvalget.
Bevisst forhold til og bruk av multimodalitet.
Ingen bundethet til manus.
Snakker fritt og godt om emnet og skaper god tilhørerkontakt.
Har kontroll på tekniske utfordringer og har planlagt i forhold til disse på forhånd.
Middels grad av måloppnåelse
(Kar 3-4)
Bruker photostory på en måte som gir noe utdyping av teksten.
Teknisk sett er presentasjonen greit gjennomført. Kunne knyttet virkemidlene noe bedre sammen og brukt disse mer bevisst rettet mot teksten.
Korrekt kildebruk
Tekstutvalget er knyttet til perioden.
Innholdet i photostoryen burde gitt en noe mer utvidet forståelse av tekst/periode.
Noe bruk av multimodalitet
Tilfredstillende fremføring og noe preg av selvstendighet.
Lav grad av måloppnåelse. (Kar 1-2)
Har ikke laget en photostory eller denne er svært mangelfull, f.eks uten lyd eller med andre tydelige mangler.
Mangler lisenser til det materialet som er brukt/ikke eller mangelfullt oppgitt kilder
Viser lav eller ingen forståelse av modernismen som periode eller om tekster fra perioden.
Uklart tekstutvalg
Ingen eller lav grad av selvstendighet i fremføringen.
Preget helt eller delvis av opplesning fra manus.
Lav grad av tilhørerkontakt