Barokk kunst


Caravaggio


Barokk musikkOm Barokken


 • Oppsto i Italia
 • Ordet kommer fra spansk, betyr ”ujevn perle”
 • Først knyttet til malerkunst og arkitektur, senere musikk og litteratur
 • I likhet med renessansen en interesse for klassiske former
 • Barokken bryter opp disse formene og skaper en overdådig og storslått stil
 • En reaksjon på det nøkterne, bildefattige og rent beskrivende renessansespråket
 • Store endringer på 1600-tallet – nytt verdensbilde
 • Litteraturen skulle speile dette kaotiske – bilderike og motsetningsfylte tekster.
external image Heliocentic_solar_system.gif

Samfunnet

 • Eneveldet styrte fra 1660
 • Myndighetene hadde streng kontroll
 • Alle hadde sin plass i et fast system der Gud stod på toppen og hadde overblikk over alt
 • Kristendommen påvirket alle sider ved tilværelsen
 • 1600 tallet var en tid med voldsomme politiske og økonomiske omveltninger.
 • Tomhetsfølelse – kunne ikke beskrives i diktningen derfor laget de bilderike, motsetningsfylte tekster
 • De lærde hadde mange kontakter i andre land, der det felles språket var latin
Barokken samme interesse for de klassiske idealene som i renessansen, men barokken bryter med formene, forvrir dem og dekorerer dem med ulike detaljer og ornamenter, slik at inntrykket blir storslått, overdådig og mangfoldig.


Litterære virkemidler

 • Sterke bilder, gjerne bygd opp av kontraster
 • Tallrike adjektiv, gjerne sammensatt
 • Konkret og abstrakt er gjerne stilt sammen
 • Direkte henvendelse til leseren
 • Diktene begynner ofte med utrop
 • Motiv: ofte døden
 • Kontraster: død - liv
 • Ordrikdom: ”Det en barokkdikter kunne si med 10 ord, sa han ikke med ett”
 • Enkle budskap i en komplisert form
 • Oppramsing
 • Overdrivelser
 • Metaforer

Litterære sjangrer

 • Religiøse dikt (salmer) Skulle ha en oppbyggelig funksjon.
 • Leilighetsdiktning: Fødsler, Giftemål osv
 • Topografiske dikt: Beskrivelser av et geografisk sted

Kjente "norske" barokkdiktere


Thomas Kingo
external image 250px-Thomas_kingo.jpg
Dansk biskop og salmedikter, påvirket mennesket gjennom åndelig kraft
Nordens største barokkdikter
Understreket Guds storhet

Petter Dass
external image 180px-Petter_Dass_i_Melhus.jpg
 • Norsk dikter og prest
 • Skriver enklere enn det som er vanlig
 • Motivene bærer preg av den humanistiske tiden
 • Nordlands Trompet ” – lyrisk-topografisk, skildrer den norske hverdag
 • ”Herre gud ditt dyre navn og ære”, blandet både kristenliv og arbeidsliv
 • Pedagogisk siktemål
 • Salmene handler både om verdslige og åndelige emner
 • Deler forfatterskapen hans i tre deler; religiøse dikt, topografiske dikt og leilighetsdikt

Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter
external image Dorothe.gif

Dagen viker og går bort. Himmelen blir tung og sort.
Solen har oss alt forlatt. Nær oss er den mørke natt.

Våre dager ser sin slutt. Timeglasset renner ut.
Døden oss i hælen går. Evigheten forestår.

At en dag jeg eldre ble, er for meg et minnebrev:
jeg har med min vandringsstav kommet nærmere min
grav.

Kjære sjel, kom det i hu, og bekjenn i dette nu
at du som et Adams barn, henger fast i Satans garn.

Derfor også denne dag ble det fall og nederlag.
Reis deg, gå med bønnen hen til din Gud i himmelen!

Søk med anger nådens sti, vend deg om og rop og si:
Gud, jeg slipper ikke deg før du har velsignet meg.

La din sterke englevakt på mitt leie, Gud, gi akt!
Mine venner og min slekt, ta dem i din varetekt!

Still de sykes hjerteve! Til hver motløs må du se!
Vær de faderløses trøst! Hør de sorgbetyngtes røst!

Trett er kropp og sjel og sinn, men før jeg får slumre inn,
vil jeg i mitt hvilerom ennu tenke meg litt om:

Slik er jordelivet fatt. Alt går mot den lange natt.
Jeg skal blant de dødes tall sove i den mørke dal.

Verden og dens ting forgår. Jeg til herlighet oppstår!
Gud skal ved basuners lyd kalle meg til evig fryd!

(1678)